Afferent vs. Efferent

Afferent vs. Efferent

Mensen reageren op hun omgeving op een manier die erg lijkt op die van dieren. Het menselijke zenuwstelsel controleert de reacties op de buitenwereld. Het menselijke zenuwstelsel is een complex systeem dat miljoenen neuronen omvat. De functie van deze neuronen kunnen worden ingedeeld in twee hoofdtypen, ten eerste stimuli uit het perifere orgaan centrale zenuwstelsel te brengen en de tweede is het centrale zenuwstelsel respons op de perifere organen brengen. Afferente en efferente neuronen zijn de twee soorten zenuwvezels die deze functies uitvoeren.

Het verschil tussen de afferente en efferente neuronen

Voor de vergelijking van afferente en efferente neuronen, is het noodzakelijk om een idee over de verwerking van de impulsen van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit een gesloten circuit van neuronen die zich bezighouden met sensatie, beslissing en reactie. Wanneer een impuls of stimulus wordt ontvangen door een ontvangend orgaan, wordt het naar de hersenen gebracht voor verwerking. Er wordt een beslissing genomen over de impuls die opnieuw naar het ontvangend orgaan wordt gebracht. Afhankelijk van deze beslissing wordt een reactie op de impuls geproduceerd door het ontvangende orgaan. Er zijn drie soorten neuronen die deelnemen aan deze cyclus, de afferenten, interneuronen en de efferente neuronen. Afferente neuronen verwijzen naar die die de impuls van het ontvangende orgaan naar de hersenen dragen, terwijl de efferente neuronen de respons van de hersenen naar het ontvangende orgaan dragen. Beide neuronen communiceren met elkaar via de interneuronen.

Afferente neuronen worden ook sensorische neuronen genoemd, omdat ze meestal de impulsen van de sensorische organen dragen. Afferente neuronen worden geclassificeerd als pseudounipolaire neuronen met een enkele lange dendriet en een korte axon. Het axon strekt zich in beide richtingen uit, met het perifere axon gericht naar het ontvangende orgaan, terwijl het centrale axon doorloopt naar het ruggenmerg. Hoewel dendrieten structureel en functioneel identiek zijn aan axonen, worden ze gemyeliniseerd. Het cellichaam van afferente neuronen is afgerond en glad. Aggregatie van afferente neuronen te vinden in een ontsteking van het ganglion van de dorsale wortel, die buiten het ruggenmerg.

De efferente neuronen worden ook wel motorneuronen, omdat de meeste draagt ​​de reacties op spieren of klieren en beweging veroorzaken. De efferente neuronen zijn bipolair met de dendriet aan het ene uiteinde en het axon aan het andere uiteinde. Het lichaam van de cel is aan het ene uiteinde verbonden met een enkele lange axon, terwijl verschillende dendrieten het andere uiteinde van het lichaam van de cel vormen. Het cellichaam van de efferente neuronen heeft de vorm van een satelliet. De impuls komt het cellichaam binnen via verschillende dendrieten en gaat vervolgens door het enkele axon aan het andere uiteinde. De efferente neuronen zijn aanwezig in de grijze massa van het ruggenmerg, evenals in de spinale lamp. Het efferente neuron vormt een elektrochemisch pad naar het effectororgel.

Afferente neuronen zijn verbonden met de efferente neuronen via multipolaire neuronen die interneuronen worden genoemd. De interneuronen worden ook het relais van de neuronen, de associatie-neuronen of de neuronen van het lokale circuit genoemd. Vergelijkbaar met de efferente neuronen, worden de cellichamen van de interneuronen gevonden in het centrale zenuwstelsel. Interneuronen variëren sterk in structuur en functie. Daarom is het onmogelijk om de soorten interneuronen die aanwezig zijn in het centrale zenuwstelsel te voorspellen. Geschat wordt dat het menselijk brein ongeveer honderd miljard interneuronen bevat met een gemiddeld aantal synapsen, in elke interneur.

Het belangrijkste punt van vergelijking tussen de afferente en efferente neuronen, een functie uitvoert en volg precies tegenover een elektrochemische tegengesteld pad in de schakeling het centrale zenuwstelsel.