Argumenten tegen GM

Argumenten tegen GM

Volgens deze definities van genetisch gemodificeerd voedsel, zouden we voor het wonderland, een plek waar het voedsel is eeuwigdurend en kwaliteit en, indien het einde van de honger in de wereld binnen handbereik zou zijn, waarom is zowel ondervraagd productie?

Natuurlijke producten zijn variabel en daarom heeft nulrisico niet bestaat. In deze zin, critici van genetisch gemodificeerd voedsel geven aan dat deze techniek van het kruisen van genen kunnen leiden tot de resistentie tegen bepaalde antibiotica biologische bacteriën. bruikbaar zijn voor de mens, in aanvulling op mogelijke allergische reacties, omdat de middellange termijn gevolgen zijn bekend na inname.

Degenen die wantrouwend van GM spreken ook van schimmels en virussen dat, gezien de kracht van hun aanval muteren tot meer gevaarlijke en onbekende soorten. En de potentiële impact op de biodiversiteit door het veroorzaken van het verdwijnen van bepaalde organismen, zoals natuurlijke vijanden van planten of insecten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bestuiving ...