Argumenten voor abortussen

Argumenten voor abortussen

Wat betekent pro-keus? Het verwijst naar de vrijheid die een persoon heeft om zijn levensloop te beslissen met respect en steun van anderen. Het is de verantwoordelijkheid die iemand heeft ten opzichte van zijn leven en het recht om te beslissen welke levensloop hij moet nemen. Laten we eens kijken welke argumenten voor en tegen abortus zijn. Abortus is lange tijd een controversieel onderwerp geweest. Zelfs nadat het Hooggerechtshof in 1973 legaliseerde abortus in de Verenigde Staten, de controverse nog steeds woedt. Vroeger werden mensen die zich verzetten tegen abortus anti-abortus genoemd en degenen die het ondersteunden, werden professionele abortus genoemd. In recentere tijden echter, naarmate het debat meer opwarmt, gebruikt anti-abortus de term professioneel leven en degenen die abortus ondersteunen, gebruiken de pro-choice-term om zichzelf te vertegenwoordigen. Abortion: argumenten ten gunste van leven

Het leven is kostbaar. Het is een verrassend fenomeen dat deze planeet uniek in zijn soort heeft gemaakt in de hele melkweg (tenminste in de mate waarin onze kennis vandaag de dag gaat). Abortus wordt sterk bekritiseerd door mensen met sterke religieuze overtuigingen, omdat zij geloven dat het leven een zegen is van God. Elke poging om een ​​leven te vernietigen of te wijzigen, wordt gezien als een inbreuk op de krachten van de Almachtige. Verdedigers van pro-life-argumenten versterken hun opvattingen tegen abortus door te zeggen dat het leven begint bij de conceptie zelf. Daarom is abortus gelijk aan doodslag. Ze verdedigen ook het argument dat brede acceptatie van abortus kan helpen om het als een vorm van anticonceptie te gebruiken. Ze wijzen ook op de medische complicaties en het postabortiesyndroom geassocieerd met een abortus. Volgens hen moeten vrouwen die volledige controle over hun lichaam verlangen, ook de verantwoordelijkheid nemen voor de preventie van ongewenste zwangerschap. Als de conceptie het gevolg is van een ongeplande zwangerschap, is verkrachting of incest, het aborteren van het embryo gelijk aan het straffen van het kind omdat het geboren is uit oorzaken die hem vreemd zijn, wat niet juist is. Abortion: argumenten voor de keuze

De pro-keuze van abortussen verwijst naar het politieke en ethische standpunt dat een vrouw absoluut recht op haar vruchtbaarheid zou moeten hebben en dat zij vrij zou moeten zijn om te beslissen of zij haar zwangerschap wil voortzetten of onderbreken. De pro-choice beweging houdt in dat een vrouw haar reproductieve rechten wordt gegarandeerd. Degenen die pro-choice zijn, geven de volgende argumenten ter ondersteuning van abortus:

Controle over uw lichaam en de vrijheid om de koers van uw leven te bepalen, zijn fundamenteel voor de burgerrechten van vrouwen. Wanneer een vrouw zwanger is, is het haar lichaam dat alle stress van de zwangerschap doormaakt. Als ze besluit geen zwangerschap te krijgen, moet ze abortus kunnen plegen. Je hebt het recht van je lichaam geweigerd en je meest fundamentele vrijheid wordt geschonden. Een van de meest relevante vragen over abortus is wanneer het leven begint. Een foetus kan nog leven, maar dat geldt ook voor sperma en eieren. Het is waar dat het leven in al zijn vormen moet worden gerespecteerd. Is het recht van een foetus echter groter dan dat van een vrouw die in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid draagt ​​voor het ongeplande kind? Een belangrijk feit is dat de meeste abortussen voorkomen in de eerste kwartier wanneer de foetus niet onafhankelijk van de moeder kan leven. Het is afhankelijk van de moeder via de placenta en de navelstreng voor voeding en gezondheid en mag daarom niet als een afzonderlijke entiteit worden beschouwd.

Er worden veel zorg en voorzorgsmaatregelen genomen bij het uitvoeren van een abortus. De meeste abortussen vinden plaats tijdens het eerste trimester wanneer abortussen veiliger zijn. Als gevolg hiervan vertegenwoordigen abortussen slechts 0,5% risico voor vrouwen om ernstige complicaties te ontwikkelen. Dit heeft zeker geen invloed op de gezondheid van vrouwen of hun vermogen om zwanger te worden in de toekomst.

Ongewenste tienerzwangerschap kan ernstige complicaties hebben als de zwangerschap voortduurt. Een tiener is noch geestelijk noch fysiek voorbereid om de zwangerschap voort te zetten. Naast gezondheidsgerelateerde complicaties is een minderjarige moeder niet psychologisch bereid om verantwoordelijkheden voor een kind te behandelen. Met een leven van steun gaan veel van deze meisjes niet meer naar school en beginnen te werken om het kind te ondersteunen. Dit verklaart ongetwijfeld een sombere toekomst voor deze meisjes. Terwijl sommigen geloven dat het leven begint bij de conceptie, zijn er anderen die hier niet in geloven. Er zijn verschillende theorieën over wanneer het leven begint. Tenzij elk een overeenkomst met punt één te bereiken, wanneer het leven begint, wetten die abortus zou een theorie over dit af te dwingen.

  • Illegale abortus geen ongewenste zwangerschappen te verminderen. In het geval dat abortus illegaal wordt verklaard, kunnen veel vrouwen abortus laten plegen in niet-geautoriseerde entiteiten. Dit zou een grote bedreiging voor hun leven en gezondheid.
  • Voor degenen die vrezen dat abortus kan worden gebruikt als een anticonceptiemiddel, is er geen reden tot paniek. Studies hebben aangetoond dat slechts 8% van de vrouwen die abortus geen gebruik maken van anticonceptie te ondergaan.
  • Een van de redenen van de keuze is zeer belangrijk dat verkrachting of incest is een traumatische ervaring voor een vrouw. Dwingt haar om de toegevoegde verantwoordelijkheid van het kind dat zij verwekt door de ongelukkige handeling alleen het verhogen van uw mentale stress te dragen.
  • Ondanks alle steun abortus, één van de feiten van pro belangrijke keuze is dat degenen die vragen pro verhogen De keuze om uw zaak te versterken is niet die van professionele abortus. Ze ondersteunen het recht van vrouwen op vrijheid voor hun lichaam en leven. We moeten echter niet vergeten dat abortus de heiligheid van het leven niet aantast. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van abortussen te overwegen voordat u een beslissing neemt over zwangerschap.
  • Zwangerschap betekent niet alleen dat u een leven in de baarmoeder voortzet. Met het leven komt de verantwoordelijkheid om te voorzien van alle rechten en comfort. Hoewel het debat over abortus - pro-choice versus pro-life - van ons afhankelijk is. Laten we ons verantwoordelijk gedragen.